مصاحبه با روزنامه هنرمند

به عنوان یک هنرمند معاصر و برای ارتقاع سطح آگاهی علاقه‌­مندان به هنر، تصمیم گرفتم بخشی از فعالیت هنری که در سال‌های اخیر داشتم و ثمره­‌ی دهه­‌ی دوم عمر هنری من بود، تحت عنوان معرفی هنرمند در روزنامه هنرمند به اشتراک بگذارم.

ممنون از روزنامه هنرمند و سردبیر محترمشون که به من این فرصت را دادند.

فهرست