نمایشگاه ضیافت خط، رنگ، نقش

پنجم مرداد ۱۴۰۱، نمایشگاه رسول مهر شاهد برگزاری نمایشگاه گروهی استاد زهرا زمانی نیه به همراه جمعی از هنرجویان در زمینه نقاشی خط بود.

این نمایشگاه در تاریخ ۵ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۶ واقع در گالری رسول مهر افتتاح گردید و تا 9 مرداد 1401 دایر بود.

سپاس فراوان از مدیریت محترم گالری رسول مهر.

فهرست